BIOGRAFI
Alhamdulillah,bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat menyiapakan sebuah blog untuk dijadikan medium perkongsian ilmu sekaligus merapatkan ukhuwah sesama saudara Islam.Justeru itu,tujuan pembinaan blog ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan,menelusuri sejarah dengan lebih mendalam,memperbaiki penggunaan Bahasa Melayu-Bahasa Arab dan mengenal para tokoh ilmuan. Terlebih dahulu,izinkan kami memperkenalkan tulang belakang yang terlibat dalam pembikinan blog ini

NUR SUHAILAH BINTI ABD RAHIM
A159110
Assalamualaikum, sedikit sebanyak mengenai perihal hidup saya yang sangat ringkas. Saya anak berkelahiran warga Perak tetapi menetap di Selangor, Mengambil jurusan bahasa Arab dan Tamadun Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nak tahu kenapa saya minat bahasa arab?

KERANA,menguasai sesuatu bahasa itu amatlah penting dalam kehidupan kita. Untuk menguasai sesuatu bahasa tersebut bukanlah hanya tertumpu pada " fasih" berkata-kata tetapi turut juga mahir dalam penulisan seperti dalam bidang penterjemahan. Skop bidang terjemahan ini sangatlah luas,yang mana saya akan kemukakan di entri akan datang. Jadi, fikirkan bagaimana kita hendak memupuk diri kita untuk menjadi seorang penterjemah?

Displaying IMG_20170316_111304.jpg

ATIKAH BINTI ISHAK
A157676


Assalamualaikum w.b.t,
Salam ta’aruf semua. Nama saya Atikah Binti Ishak. Berasal dari Kedah tetapi menetap di Pulalu Pinang. Merupakan seorang pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Pada pandangan saya, seorang individu itu mestilah menguasai ilmu penterjemahan supaya dapat memahami atau menguasai bahasa asing sekaligus memudahkan ia berkomunikasi untuk membina ilmu pengetahuan. Selain itu, pembinaan sesebuah tamadun dilihat tercapai sekiranya penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakatnya yang berekonomi dengan menggunakan bahasa asing menunjukkan sesebuah bahasa itu memainkan peranan yang penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi sekaligus membentuk sebuah tamadun yang berjaya.

Menurut Dr. Mohd Sukki Othman yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, dalam artikelnya di laman Dewan Bahasa dan Pusataka berkata, “Penterjemahan merupakan bidang yang sangat penting dan relevan pada sepanjang masa. Hal ini kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai bahasanya yang tersendiri yang digunakan sebagai bahasa pertuturan atau bahasa penulisan. Untuk memahami sesuatu masyarakat, sama ada dari sudut budaya, pemikiran, cara berfikir dan sebagainya, kita perlu memahami bahasa sesuatu kelompok masyarakat itu. Di sinilah terletaknya kepentingan penterjemahan yang bertujuan memindahkan maklumat dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Oleh itu, kegiatan penterjemahan bukan sekadar membabitkan pemindahan perkataan antara dua bahasa, tetapi menjurus kepada pemindahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan dan sebagainya dalam sesuatu masyarakat. Ringkasnya, terjemahan merupakan alat komunikasi dan wasilah untuk memindahkan ilmu pengetahuan, budaya masyarakat serta teknologi ke dalam masyarakat yang lain.

No comments: